Algemene Voorwaarden

Aansprakelijkheid Topdildos
De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op consumenten die Topdildos gebruiken. Door gebruik te maken van de Topdildos website gaat de consument akkoord met de onderstaande voorwaarden, kennisgevingen en bepalingen.

Topdildos behoudt zich het recht voor om de voorwaarden op ieder moment aan te passen. Het is de verantwoordelijkheid van de consument om regelmatig de voorwaarden te lezen. De onderstaande overeenkomst bevat enkele afwijzingen van aansprakelijkheid.

Online aankopen via Topdildos
Topdildos verkoopt zelf géén producten, de organisatie beperkt zich tot het weergeven van webshops met de bijbehorende producten. Wanneer een consument heeft besloten om tot een online aankoop over te gaan, bestelt de consument deze direct bij de betreffende shop. Topdildos is daarom niet aansprakelijk voor enige schade die is toegebracht aan de door de gebruiker bestelde goederen tijdens en na de verzending.

Websites van derden
Op Topdildos staan links opgenomen naar diverse webshops. Topdildos is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid en de inhoud van deze websites/webshops. Wanneer een consument vragen heeft over een website kan deze contact opnemen met de desbetreffende webshop.

Door online aankopen te doen op de websites van derden, zijn de algemene voorwaarden van de betreffende website van toepassing.

Foutieve informatie
Topdildos toont producten van verschillende webshops. Wanneer er veranderingen plaatsvinden bij de webshops, zoals product- of prijswijzigingen, kan het voorkomen dat deze webshops dit niet tijdig doorgeven aan Topdildos.

Topdildos houdt de wijzigingen van de webshops zo goed mogelijk bij. Topdildos is echter niet aansprakelijk voor eventuele wijzigingen die de webshops hebben aangebracht.

Intellectuele eigendomsrechten
De Nederlandse wetgeving is van toepassing op deze website. Alle tekst- en beeldinformatie op de Topdildos site is auteursrechtelijk beschermd. Het auteursrecht van deze site berust bij Topdildos BV. De website van Topdildos is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik en mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden, zonder schriftelijke toestemming van Topdildos. De website van Topdildos mag op geen enkele onrechtmatige manier gebruikt worden of gebruikt worden op een manier die schade kan toebrengen aan Topdildos, zulks ter beoordeling van Topdildos.

Privacybescherming
Topdildos staal geen persoonlijke gegevens op.